Logo

Behold verdien på din bil!

Om du har kjøpt ny eller brukt bil, er det viktig å beholde verdien på bilen så lenge som mulig. Det er ikke bare bilens levetid og andrehåndsverdi som forringes når bilen begynner å ruste. Også
kollisjonssikkerheten blir dårligere da rustdannelser kan svekke karosseriet. Ved
å rustbeskytte bilen i tide, kan skader og slitasje i den originale beskyttelsen oppdages og utbedres.